Guo Moruo, kinesisk dikter og politiker. Stiftet i Shanghai 1922 en litterær klubb, Det skapende samfunn, som utgav flere tidsskrifter hvor han publiserte noen av sine verker. Dekanus ved Sun Yat-sen universitetet i Guangzhou 1925. Nestformann for den politiske avdeling ved det revolusjonære hovedkvarter 1926. Etter splittelsen i Kuomintang 1927 dro han til Japan; vendte tilbake 1937 og fikk en høy stilling ved Kuomintangs propagandaavdeling. Brøt med Chiang Kai-shek 1943. Medlem av Folkerepublikken Kinas regjering og formann i komiteen for kultur og skolevesen 1949–54. Formann i det kinesiske forfatter- og kunstnerforbund, president for Academia Sinica. Omfattende litterær produksjon.