Gunnar Skaug, norsk politiker (A); journalist, Moss. Medlem av Moss kommunestyre 1967–75 og fra 2003. Formann i Østfold Arbeiderparti 1974–91. Sekretariatsleder i Arbeiderpartiets gruppesekretariat 1973–81. Stortingsrepresentant for Østfold 1969–73 og 1981–2001, vararepresentant 1973–77. Leder av Utenrikskomiteen 1991–93 og av kontroll- og konstitusjonskomiteen 2000–01. Odelstingspresident 1993–2001.