Guðmundur Andrjésson, islandsk forsker og forfatter. Hans viktigste verk er Lexicon Islandicum, islandsk-latinsk ordbok (trykt 1683). Etter å ha forfattet to kirkekritiske skrifter ble han i 1648 landsforvist på livstid og satt dessuten i fengsel i Danmark en tid. Arbeidet siden med middelalderstudier i Danmark, der han bl.a. oversatte Voluspå, Philosophia antiqvissima Norvego-Danica dicta Wøluspa (utg. 1673 av P. H. Resen).