Glosli, tettsted i Fredrikstad kommune, Østfold, ved Fv. 107, ca. 6 km øst for Gamlebyen.