Hasla, tverrelv til Glomma fra øst, i Våler kommune, Innlandet fylke, lengde 42 km, nedbørfelt 200 km2. Hasla renner ut i Glomma ved Haslemoen, 5 km ovenfor Flisa. Hasla (Nordre Hasla) mottar sideelva Søndre Hasla fra øst fra Gjesåssjøen, som er vernet som naturreservat.