Ambroise Vollard, fransk kunsthandler, samler og forlegger som stod impresjonistene og de senere radikale kunstnere nær. Størst betydning hadde han kanskje som forlegger, utgav en rekke verker illustrert av tidens fremste kunstnere, først Paul Verlaines Parallèlement (1900), illustrert av Pierre Bonnard, deretter bøker illustrert av bl.a. Rodin, Bernard, Denis, Picasso, Rouault, Degas, Chagall, Braque, Vuillard og Maillol. Han arrangerte også utstillinger av sin tids avantgarde-kunstnere (Cézanne, Les Nabis, Picasso, Matisse osv.). Utgav memoarene Souvenirs d'un marchand de tableaux (1937) og En écoutant Cézanne, Degas, Renoir (1938).