Georg Adlersparre, svensk greve og militær. Deltok med utmerkelse i krigen mot Russland 1788–90, men gikk 1794 ut av aktiv tjeneste. Trådte på ny inn i tjenesten 1808 og ble brigadesjef ved den svenske hær ved norskegrensen. 7. mars 1809 satte Adlersparre sine tropper i bevegelse mot Stockholm for å avsette Gustav 4 Adolf; statsomveltningen skjedde imidlertid før han kom, ved Adlercreutz. Etter revolusjonen spilte Adlersparre en betydelig rolle; bl.a. medvirket han til valget av prins Christian August som svensk tronfølger og til at denne skulle «ha Norge med seg». Adlersparre var 1809–10 statsråd og 1810–24 landshøvding. Deltok lite i det politiske liv under Karl Johan. Tilbrakte sine siste år med historiske og litterære arbeider (Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia).