Geoffrey Jellicoe, britisk landskapsarkitekt, arkitekt og byplanlegger. Hans faglige virksomhet har vært banebrytende for landskapsplanlegging ved motorveier, massetak og andre store tekniske inngrep i landskapet. Blant hans store arbeider regnes for øvrig byplanen for Hemel Hempstead med de berømte Water Gardens. Jellicoe var den første president i International Federation of Landscape Architects. Til hans omfattende faglige forfatterskap hører verket The Landscape of Man (1975), som han skrev sammen med sin kone Susan Jellicoe.