Götiska förbundet, svensk patriotisk selskap, stiftet i Stockholm 1811 med det romantiske mål å levendegjøre minnet om gøtenes bedrifter og gjenoppvekke den gamle frihetsånd. Den aktuelle politiske bakgrunnen var nederlaget 1809 i krigen mot Russland. Blant medlemmene var E. G. Geijer, folkevisesamlerne A. A. Afzelius og L. F. Rääf, drivkraften I. Adlerbeth, K. A. Nicander, Esaias Tegnér, G. W. Gumaelius, B. von Beskow, nordmannen Diderik Klüwer og Per Henrik Ling. Etter forslag fra Geijer gav selskapet ut tidsskriftet Iduna (10 hefter 1811–24, det 11. hefte 1845). Her ble Geijers «götiske» dikt trykt, de første sangene til Tegnérs Frithiofs saga, en avhandling av Ling om gymnastikk m.m. Selskapets innvirkning kunne merkes på mange områder: i kunst, vitenskap og politikk. I midten av 1820-årene stanset det sin virksomhet, men først midt i 1840-årene ble det høytidelig oppløst.