Gölbaşi, by i det sørvestlige Lilleasia nær den gamle lykiske by Trysa, kjent for det gravmæle (heroon) som 1841 ble funnet der. Anlegget dekker et 24 × 20 m stort område og begrenses av en kvadersteinmur, rikt prydet med relieffer med motiver fra gresk sagnverden (amasoner og kentaurkamper, de sju mot Theben osv.), antakelig fra den senere del av 400-tallet f.Kr. Som kunstnerisk forbilde har man tenkt på joniske veggmalerier, som Gölbaşi-relieffene er knyttet til både ved motivvalg og enkelte stilistiske eiendommeligheter. Relieffene befinner seg nå i Wien. I midten av den plass som muren omfattet, lå sarkofagen, hugd av selve fjellet.