De sju mot Theben, navn på et sagnaktig hærtog som sju fyrster foretok mot Theben (i Boiotia, Hellas) for å gjeninnsette Polyneikes. Angrepet på Theben ble avvist, men byen ble en generasjon senere erobret av de samme fyrsters sønner (epigonenes tog). Aiskhylos brukte stoffet i sitt skuespill De sju mot Theben (oppført 467 f.Kr.).