Frixos, gammelgresk sagnhelt, sønn av Athamas og Nefele. Det heter at han og søsteren Helle flyktet fra Orkhomenos i Boiotia for å unngå stemoren Inos' forfølgelse. En vær med gyllent skinn, sendt av Nefele, bar dem bort over hav og land. Helle druknet i havet, som siden har navn etter henne (Hellesponten). Frixos fortsatte farten alene og nådde langt mot øst til landet Aia (Kolkhis), der han ofret væren til Zevs og hengte det gylne skinn opp i en hellig lund som var viet Ares. Det var dette skinnet Jason og argonautene siden drog ut for å finne.