Aia, etter oldgresk sagn et land langt i øst, styrt av Aietes, solgudens sønn. Til Aia drog argonautene for å hente Det gylne skinn. Mange forfattere i oldtiden anså Aia for identisk med landskapet Kolkhis ved Svartehavet.