Franklin Henry Giddings, amerikansk sosiolog, professor ved Columbia University 1894–1928. Han var påvirket av bl.a. Auguste Comtes positivisme og Herbert Spencers sosialdarwinisme, og regnes som en av grunnleggerne av den vitenskapelige sosiologi i USA. Ikke minst var han en banebryter i bruk av statistiske metoder. Av hans verker kan nevnes The Principles of Sociology (1896), Inductive Sociology (1901) og The Scientific Study of Human Society (1924).