Francis Jammes, fransk dikter; brøt med symbolismen og utviklet en bevisst ukunstlet, enkel lyrisk stil. Dyp naturglede og kjærlighet til alt levende preger hans friske poesi om menneskets nære virkelighet. Han konverterte til katolisismen i 1905. Mange av hans dikt forener naiv fromhet med gleden ved det sanselige. Av diktsamlinger kan nevnes Le Triomphe de la vie (1902), Géorgiques chrétiennes (1912) og Ma France poétique (1926). Jammes utgav også essayer og memoarer.