Ars nova, musikkretning som oppstod på begynnelsen av 1300-tallet i Frankrike med Philippe de Vitry og Johannes de Muris, det største navn er Guillaume de Machaut. Mot midten av 1300-tallet opptrer en ars nova-bevegelse i Italia, særlig i Firenze med Francesco Landino som den ypperste representant. Nye former er den isorytmiske motett, rondeau, virelai og ballade, i Italia madrigal, ballata og caccia. Noteskriften omdannes etter hvert til en mensuralnoteskrift.