Frafjordheiene, fjellområde omkring indre del av Frafjorden og dalene innenfor, Gjesdal og Forsand kommuner, Rogaland. Størstedelen av fjellområdet omfattes av Frafjord landskapsvernområde (419 km2; opprettet 2003) som strekker seg til Lysefjorden i nord og østover til Sirdal kommune, Vest-Agder. I verneområdet ligger Kjerag med 1000 meter loddrett vegg mot Lysefjorden og Månafossen, Rogalands høyeste foss (om lag 90 m) i elva Måna. I tilknytning til landskapsvernområdet er samtidig opprettet Migaren og Ørestø naturreservater, begge i Gjesdal kommune.