Folsomkulturen, betegnelse på en gruppe steinaldersamfunn som antas å stamme fra en av de tidligst innvandrede folkegrupper på det amerikanske kontinent. Den er særlig kjent fra den sørvestlige delen av USA, hvor også det første funnet ble gjort, nær Folsom i New Mexico; senere er den blitt konstatert over store deler av Nord-Amerika øst for Rocky Mountains. Ved siden av vanlige flekkeredskaper av stein og flint, som skrapere, bor og kniver, samt enkle benredskaper, består funnene særlig av tosidig tilhugde pile-eller spydspisser (Folsompoints). Folsomkulturen skriver seg fra postglasial tid, og jakten har for en stor del vært basert på bison, moskusdyr, mammut og flere nå utdødde dyrearter. Folsomkulturen dateres til 9000–8000 år f.Kr.