Flesaker, tidligere stoppested på Sørlandsbanen, Øvre Eiker kommune, Buskerud, mellom Vestfossen og Darbu. Stor transformatorstasjon, knutepunkt for kraftoverføringene fra blant annet Nore, Rjukan og Tokke til det sentrale Østlandsområdet.