Fjodor Abramov, russisk forfatter født i landsbyen Verkola i Arkhangelsk-området. Deltok i den annen verdenskrig som frivillig i kampene om Leningrad, hvor han i 1938 hadde begynt å studere filologi ved universitetet. Han fullførte studiene i 1951 med en kandidat-avhandling om Mikhail Sjolokhov. Dosent ved Institutt for sovjetlitteratur i Leningrad 1951–60. Han skrev 1954 en sterkt kritisk programerklæring for sine egne samfunnskritiske skildringer av nordrussiske bønders liv og lidelser: Prjaslin-familien. En trilogi (1974), bestående av Brødre og søstre (1958), To vintre og tre somre (1968) og Veier og korsveier (1973). Trilogiens helter opptrer også i romanen Huset (1978). Abramov har også publisert novellesamlinger, blant annet Av Olena Danilovnas fortellinger (1972) og Den siste jakt (1973).