Finnvær fyr, i Frøya kommune, Sør-Trøndelag, på Frohavet, opprettet 1912. Automatisert og avfolket 1985. Som et ledd i automatiseringen ble det bygd et nytt, 10,2 m høyt plasttårn. Energiforsyningen består av et solcellepanel. Den gamle trebygningen er foreslått fredet.