Everhardus Johannes Potgieter, nederlandsk forfatter. Han ønsket å bringe nederlandsk litteratur til 1600-tallets høyder og grunnla med dette for øye tidsskriftet De Gids (1837), som fortsatt utkommer. Hans nasjonalromantiske syn kommer best til uttrykk i verkene Jan, Jannetje en hun jongste kind (1841) og Het Rijksmuseum (1844). Drog etter delingen av Nederlandene 1830 til Sverige, hvor han lærte litterære kretser i Stockholm og Göteborg å kjenne.