Erwin fra Steinbach, tysk arkitekt. Tegnet og forestod oppførelsen av Strasbourg-katedralens vestfront (påbegynt 1284).