Edward Henry Smith Stanley, 15. earl of Derby, 1826–93, eldste sønn av ovennevnte, britisk politiker. Medlem av Underhuset 1848–69, minister for India 1858–59. Utenriksminister 1866–68, holdt sterkt på Storbritannias tilbakeholdenhet i fastlandsanliggender. Igjen utenriksminister 1874–78 under Disraeli, men gikk av da han misbilliget dennes truende opptreden mot Russland. I 1880 gikk Derby åpent over til de liberale og ble koloniminister 1882; men som motstander av Gladstones home rule-politikk gikk han av 1885 og var i sine siste år liberal unionist.