Edward Geoffrey Smith Stanley, 14. earl of Derby, 1799–1869, britisk politiker. Medlem av Underhuset 1820, tilhørte opprinnelig whiggene. Fikk sete i Lord Greys kabinett 1831, hvor han var en ivrig talsmann for valgreformen (1832). Som koloniminister 1833–34 gjennomførte Derby opphevelsen av slaveriet, men svingte i den følgende tid over i konservativ retning og var koloniminister på ny 1841–45 i Peels toryregjering. Da Peel ville avskaffe korntollen, dannet Derby i forening med Disraeli et proteksjonistisk parti, som 1846 styrtet Peel. Statsminister 1852, 1858–59 og 1866–68, gjennomførte flere reformer, bl.a. en stemmerettsreform 1867 og kronens overtagelse av East India Company 1858. Fra 1844 medlem av Overhuset.