Stanley, britisk adelsslekt som har spilt en fremtredende rolle siden 1200-tallet. Slekten var bl.a. suverene herskere på Isle of Man 1406–1736, og Thomas Stanley (1435–1594) fikk 1485 tittelen earl of Derby, som siden har vært båret av slektens overhode.