Edsberg, gods i Sollentuna kommune, Uppland, Sverige. Edsberg ligger ved Østersjøen, innerst i den trange Edsviken, 14 km nordvest for Stockholm. Godset fikk status som säteri i 1647 og har tilhørt slektene Oxenstierna og Rudbeck (fra 1757). Eiendommen er siden 1955 i kommunens eie og huser Edsbergs Musikinstitut, en musikkskole grunnlagt av Sveriges Radio i 1958, i dag en egen stiftelse som sorterer under Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hovedbygningen, et trefløyet anlegg i to etasjer med valmtak, er oppført 1760 i fransk rokokkostil.