Djupsjøen, vann i Sigdal kommune, Buskerud, øst for Eggedal, i sørvestre utkant av Norefjellsområdet. Djupsjøen, som ligger 751 moh., har sine øverste kilder vest for Grindefjell (1413 moh.). Sjøen har avløp sørover via en rekke vann, blant annet Hornsjøen (674 moh.), til Simoa ved Åmot i Nedre Eggedal; nedre del av elva heter Åmotelva. Kjent fra Chr. Skredsvigs maleri Djupsjøen (1897).