Ditlef Gothard Monrad, dansk geistlig og politiker av norsk slekt. Biskop over Lolland-Falster 1849–54, kultusminister i Marsministeriet, skrev utkastet til Junigrunnloven; Folketingets førende personlighet til 1865, talsmann for helstatspolitikken, førsteminister under krigen 1864, ansvarlig for sprengningen av London-konferansen, ønsket å fortsette krigen og måtte gå av; nedla alle sine verv og drog til New Zealand som nybygger, men vendte hjem igjen 1869, ble biskop over Lolland-Falster på ny 1871 og atter medlem av Folketinget 1882–86.