Helstatsforfatningen, dansk fellesforfatning vedtatt av Rigsdagen 1855 for kongeriket Danmark med Slesvig, Holstein og Lauenburg. Den danske grunnlov av 1849 skulle etter Helstatsforfatningen bare gjelde det egentlige Danmark, mens utenriksvesen, forsvar, toll og post skulle styres av et riksråd med forholdsvis representasjon fra alle landsdeler. Tvisten om hertugdømmene vedvarte, og alt i 1858 måtte Helstatsforfatningen oppheves for Holstein og Lauenburg. I 1863 fikk Danmark og Slesvig en ny forfatning. Se for øvrig Danmark (historie).