Tydevs' sønn, en av de tapreste grekere i kampen om Troja, fører for tallrike menn fra Argolis. Det fortelles især i Iliaden en hel rekke bedrifter av ham. I kamplekene etter Patroklos' død vant han bl.a. første pris i kappkjøring. I Odysséen og senere episke dikt fortelles at Diomedes var med på å bortføre palladiet fra Troja, og at han var en av dem som lot seg stenge inne i den store trehesten som førte til Trojas endelige fall. Diomedes drog senere til det greske Sør-Italia, hvor han siden ble dyrket som gud.