Palladium, bilde av Pallas (i historisk tid = Athene). Særlig brukt om de eldgamle, væpnede treidoler som fremstilte vernende guddommer og fantes i flere greske byer. Særlig berømt var palladiet i Troja, etter sagnet en gave fra Zevs; til det var byens skjebne knyttet; det skal senere være brakt til Roma av Aeneas.