Devkalion, sønn av Promethevs. Zevs var forbitret over menneskenes ondskap og ugudelighet og sendte en syndflod over dem, og bare Devkalion og hans hustru Pyrrha unnslapp døden. På sin fars råd hadde Devkalion bygd en farkost, og i den drev de om i ni dager, til de strandet på fjellet Parnassos. Da Devkalion brakte takkoffer til Zevs og bad om at han og Pyrrha måtte få grunne en ny slekt, fikk de det råd å kaste sin mors (dvs. moder Jords) ben (dvs. steiner) bakom seg. De gjorde så. Av steinene Devkalion kastet ble det menn, av Pyrrhas kvinner. Som barn og barnebarn av Devkalion og Pyrrha nevnes Hellen, Aiolos og Doros, Akhaios og Ion, som ble opphav til de ulike greske stammene.