Hellen, sønn av Devkalion og Pyrrha, grekernes mytiske stamfar. Han er far til Aiolos, Doros og Xuthos, mens de to andre stammenavnene ble avledet av Xuthos' sønner Akhaios og Ion.