Doros, i greske sagn sønn av Devkalions sønn Hellen; stamfar til dorerne.