Deutscher Werkbund, gruppe av kunstnere, håndverkere og industriledere, etablert i München i 1907 med det formål å verne om håndverksmessig kvalitet. Blant initiativtakerne var H. van de Velde. Deutscher Werkbund ble dannet etter mønster av Arts and Crafts-bevegelsen i England og virket hovedsakelig gjennom utstillinger, bl.a. i Köln 1914 og Stuttgart 1927. Foreningens kritikk av industrialismens masseproduserte produkter fikk industrien til å engasjere arkitekter til produktutvikling. Fra 1914 rettet gruppen seg primært mot industriell formgivning, og kom til å øve bestemmende innflytelse på utviklingen av den kunstneriske formgivning i Tyskland frem til 1933, da den ble oppløst av nasjonalsosialistene. I 1947 ble Deutscher Werkbund omorganisert og fikk nytt hovedsete i Düsseldorf. Tilsvarende grupper i Østerrike og Sveits var Österreichischer Werkbund, opprettet 1912, og Schweizerischer Werkbund, opprettet 1913.