Der Kürenberger, middelhøytysk lyriker av østerriksk ridderfamilie, den første ikke-anonyme dikter i tyskspråklig litteratur.