For å hevde sin nasjonale egenart har Slovakia lagt vekt på folkedanstradisjonen, bl.a. ved at en rekke folkedansfestivaler blir avholdt årlig. Blant de mer kjente er folklorefestivalene i Banská Bystrica og Detva. De fleste dansene er pardanser. Fra andre halvdel av 1900-tallet har også europeiske og amerikanske selskapsdanser vunnet popularitet. – Ballettensembler ble grunnlagt ved nasjonalteateret i Bratislava i 1920 og i Košice i 1947. I Bratislava var Viscusi ballettmester ved det slovakiske nasjonalteateret 1923–31, og dannet grunnlaget for utviklingen av klassisk ballett i hovedstaden, med oppsetninger av klassikere så vel som nasjonale verk. I etterkrigstiden har klassikerne, ofte russisk inspirert, dominert repertoaret.