Cumberland Plateau, platå i USA, den sørligste del av fjellkjeden Appalachene, strekker seg sørvestover i en lengde av 725 km fra det sørlige West Virginia til det nordlige Alabama. Platået er gjennomskåret av kildeelvene til Cumberland, Kentucky og Tennessee. Det høyeste partiet ligger i østre Kentucky og nordøstre Tennessee, og kalles gjerne Cumberland Mountains. Høyest når Big Black Mountain (1263 moh.), den høyeste topp i Kentucky. Området har store forekomster av steinkull, og fjellene er dekket av en tett løvskog. Topografien og dårlige kommunikasjoner har enkelte steder, spesielt i Kentucky og Tennessee, skapt isolerte småsamfunn. Befolkningen i disse områdene, såkalte «hollows», blir ofte kalt hillbillies.