Christian Danning, dansk komponist og dirigent. Var 1898–1907 på anbefaling av Grieg dirigent for Harmonien og ved Den Nationale Scene, Bergen, 1907–14 ved Fahlstrøms Theater, Oslo, 1914–23 for Odense byorkester. Han skrev operaer (Kynthia, 1903), operetten Columbine (1912), tre symfonier, en fiolinkonsert og sanger.