Charles Dawson, britisk jurist, amatørarkeolog og -geolog. Han gjorde en rekke «enestående» arkeologiske og historiske funn, som han forærte til forskjellige museer. Mest berømt ble han da han i 1912–15 «fant» rester av et forhistorisk menneske, kjent som «Piltdownmennesket». Senere undersøkelser (1954) har vist at han drev med forfalskninger i stor stil, og de fleste av hans «funn», blant annet også restene av Piltdownmennesket, var forfalskninger.