Piltdownmennesket, rester av et menneskekranium og et bruddstykke av en underkjeve som i 1912–15 ble funnet ved Piltdown i Sør-England. Funnet vakte oppsikt, da kranierestene minnet om moderne mennesker, mens underkjevefragmentet var menneskeapelignende. På basis av dyrefossiler og steinredskaper funnet på samme sted, ble alderen anslått til å være fra overgangen tertiær kvartær. Selv om mange forskere tvilte, ble det betraktet å være en meget primitiv representant for menneskefamilien og kalt Eoanthropus. I 1954 ble det påvist at piltdownmennesket var en forfalskning.