Ceiba, treslekt i kattostfamilien, 10 arter i tropisk Amerika. Viktigste art er C. pentandra, se kapok.