Carlos 1, konge av Portugal 1889–1908, sønn av Luís 1, 1886 gift med Marie Amélie av Orléans, datter av greven av Paris; regjerte mot en stadig voksende republikansk opposisjon. Fra 1907 regjerte han eneveldig sammen med sin førsteminister Franco etter å ha oppløst riksdagen og suspendert forfatningen. Ble drept 1. feb. 1908 på åpen gate i Lisboa sammen med sin sønn Luís. En yngre sønn, Manuel, ble konge.