Portugals historie

Den eldste kjente befolkning i Portugal var iberer; på 500- og 400-tallet fvt. innvandret keltiske stammer, og etter 200 fvt. fulgte romerne som omdannet Portugal til provinsen Lusitania. To større opprør mot romerne på 100-tallet fvt. ble slått ned.Da Romerriket gikk i oppløsning, ble Portugal besatt av germanske stammer og ble ca. 400 evt. en del av det visigotiske rike. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gunnar Winsnes Knutsen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Portugals samtidshistorie

Inneholder 38 artikler: