Jacob Brønnum Scavenius Estrup, dansk politiker og godseier. Ble 1864 valgt inn i landstinget, og ble godseiernes talsmann der. Han øvde en betydelig innflytelse på grunnlovsreformen i 1866, som utvidet godseiernes politiske makt. 1865–69 var han innenriksminister og gjennomførte en rekke viktige tiltak, særlig på samferdselssektoren. 1875–94 var han statsminister og førte i denne stilling en innbitt kamp mot Venstre, som krevde parlamentarisme. Til slutt ble den politiske situasjon i landet så tilspisset at det konservative parti, som hadde støttet Estrup, følte seg tvunget til å inngå et parlamentarisk forlik med Venstre i 1894, noe som bl.a. førte til hans avgang s.å. Han fortsatte likevel å øve innflytelse på dansk politikk og ble i 1900 kongevalgt medlem av landstinget. Et mislykket attentat mot ham i 1885 skal ha hatt politiske motiver.