Burgundiske lovbøker, en lovsamling som kong Gundobad lot utarbeide for Burgund ca. 500 e.Kr. på grunnlag av burgundiske og romerske rettskilder (Lex Burgundionum eller Lex Gundobad, fr.: Loi Gombette). En særlov utgav kong Gundobad for de romere som bodde i Burgund (Lex Romana Burgundionum). Lovene viser en vidtgående likestilling mellom gallo-romerske og germanske innbyggere.