Bromstad, boligområde og tidligere gård i Trondheim kommune, på Strinda, nord for Valentinlyst, mellom Bromstadvegen og Bromstadekra. Bromstad gård tilhørte i middelalderen domkapitlet og ble etter reformasjonen lagt under biskopens prebende. Under andre verdenskrig ble mye av arealet beslaglagt av krigsmakten og brukt til fangeleir for russiske krigsfanger. Hovedbygningen, som er i sveitserstil, eksisterer fortsatt mens uthusene strøk med ved en brann i 1954. I dag er alle arealene tatt i bruk til boligbebyggelse.