British Antarctic Territory, britisk besittelse i Antarktis, sør for 60° s.br. og mellom 20° og 80° v.l. Omfatter South Orkney Islands, South Shetland Islands, Antarctic Peninsula med omliggende øyer, samt den del av Antarktis-kontinentet som ligger innenfor Weddellhavet, til sammen 1 710 000 km2. Området er uten fast bosetning, men de vitenskapelige stasjonene har en bemanning på 50–300 personer. Området var tidligere en del av Falkland Islands Dependencies, men ble i 1962 skilt ut som egen besittelse. Deler av det kreves også av Argentina og Chile.