Bloomsburygruppen, vanlig navn på en eksklusiv vennekrets av britiske forfattere, kunstnere og kritikere som fra ca. 1906 kom sammen i Bloomsbury. Den omfattet Virginia og Leonard Woolf, Vanessa og Clive Bell, Lytton Strachey, John Maynard Keynes, Duncan Grant, E. M. Forster og Roger Fry, og møttes oftest hjemme hos Virginia Woolf eller hennes søster, maleren Vanessa Bell. Gruppen som helhet var påvirket av cambridgefilosofen G. E. Moore. På rasjonalistisk grunnlag dyrket de den estetiske opplevelse som livets høyeste verdi og nedvurderte den praktiske handling. Kunstnerens oppgave var å tvinge virkelighetens kaos inn i et ordnet mønster, en significant form (Clive Bell). Gruppens medlemmer har enkeltvis øvd stor innflytelse.